Metamorfní technika

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.

Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události prožité během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání

METAMORFNÍ TECHNIKA (MT) je hluboká a zároveň jednoduchá a příjemná metoda s trvalými účinky pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura - matrice budoucí lidské bytosti. 

Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost. MT nemá vedlejší účinky.

MT je velmi relaxační a příjemná.

Co Metamorfní Technika umožňuje?

 • jednoduše uvolnit citové, duševní a emocionální bloky a stresy pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vašich schopností a tvořivosti.
 • využít vlastního potenciálu a podpořit vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě.
 • najít odvahu, sebe-důvěru a sebe-lásku pro to být sebe-vědomou jedinečnou bytostí.

Co se děje díky aplikaci MT?

 • Přeměňuje životní vzorce.
 • Navrací stav člověka do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností.
 • Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).
 • Harmonizuje psychické, emocionální a fyzické zdraví.

Lidé ve svém plném potenciálu mají rychlejší vývoj a hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí. 

Způsob ošetření

 • CHODIDLA - jsou symbolem pohybu.
  Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

  RUCE - jsou symbolem akce.
  Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

  HLAVA - je centrem myšlení a plánování.
  Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

  MT se provádí maximálně 1 x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny. 

  MT je vhodné opakovat 8x - 10x, aby mohlo dojít k přenastavení vzorů a navrácení životní energie do plného potenciálu. 

Pokyny před ošetřením

Budeme pracovat na také na chodidlech, a proto pro náš příjemný pocit si vezměte s sebou čisté ponožky.

 • MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí po moment narození.
 • MT pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a schopností regenerace každého organismu.
 • MT je snadná. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností. Můžeme ji provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.
 • MT je vhodná pro všechny - můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, ADHD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.
 • MT má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.
 • MT se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách páteře. Nemá vedlejší účinky. 
 • Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

Ošetření trvá 60 minut.

Cena za ošetření je 700 Kč.

Zvýhodněný balíček osmi ošetření 4 800Kč.