Numerologický rozbor data narození

Vliv čísel a jejich sílu už znali lidé ve starém Egyptě, Indii, Číně i Babylonu. 

Současná numerologie pracuje s významem čísel, který jim kdysi přiřadil věhlasný matematik Phytagoras. Určil každému číslu jeho kvalitu, individuální hodnotu, emoci a energii. 

Každé číslo představuje určitou energetickou vibraci a tyto vibrace nás ovlivňují. Skrze numerologii tak můžeme lépe sebe sama.  

Co ti numerologický rozbor přinese a co se dozvíš

Datum narození nese otisk vaší duše. Je klíčem k hledání souvislostí ve tvém jednání, chování a přístupu k životu. 

Můžeš se skrze pochopení sebe sama lépe napojit na svou duši, vnímat svou jedinečnost a originalitu. 

  • Získáš hodnotné informace, díky kterým poznáš sebe sama.

  • Numerologický rozbor je taková tvoje příručka pro tebe o tobě samotné :)

  • Dozvíš se o sobě mnoho nového.
  • Díky sebepoznání se zvýší tvé sebevědomí.
  • Pochopíš různé své pocity a situace. Bude ti najednou spousta věci "zapadat".
  • K dokumentu se můžeš opakovaně vracet.
  • Získáš vhled do vaší aktuální situace teď a tady. 

Rozbor zasílám ve fromátu PDF v rozsahu 4-5 stran A4. 

Tvoje investice je 800Kč.