Terapie duše

O TERAPII DUŠE

 • Tato terapie je velmi jemný způsob práce s naším podvědomím
 • Duše sama vás zavede tam, kam je třeba
 • Lze pomocí ní zvládnout jakoukoliv situaci, ve které jste se v životě ocitli, a nebo delší dobu řešíte
 • Změny, ke kterým během terapie prochází, probíhají na všech úrovních, tedy na emocionální, psychické, fyzické i duchovní
 • Cílem terapie je osvobození Duše od zbytečného utrpení, tím se otvírá srdce 
 • Po terapii jsou lidé vědomější, objevují se jim nové možnosti, získávají zpět svoji sílu, vnímají lépe svoji intuici, své tělo
 • Terapeut duše pracuje na základě intuice a řídí se zcela svým srdcem a láskou v něm

JAK TERAPIE PROBÍHÁ • Nejdříve si s popovídáme, co vás trápí, co vás přivádí

 • V krátkosti vysvětlím o co v terapii jde 

 • Potom si klient lehá na lehátko a začíná terapie

 • Na závěr si ještě popovídáme a terapie je u konce

 • Dohromady se mnou strávíte přibližně 2 hodiny

 • Prožitek každého je naprosto jedinečný


 •             Terapie probíhá osobně nebo on line. 

PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ A PRO KOHO NE

 →  →  →  Terepie duše NENÍ VHODNÁ pro malé děti, těhotné, závislé na návykových látkách, pro ty, co užívají antidepresiva nebo trpí schyzofrenií.


Absolvování terapie je zcela vaše rozhodnutí a zodpovědnost. 

Strávíme spolu přibližně 60-120minut a vaše investice je 2 000 Kč.